Polityka ochrony prywatności

Polityka prywatności portalu IUM – Interaktywny Uniwersytet Medyczny

Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki Administrator postępuje wobec informacji osobistych, w tym danych osobowych, gdy Użytkownik korzysta z Usług Portalu. Dotyczy to też innych informacji przekazywanych podczas korzystania z Portalu. Poniżej przedstawiono procedury ochrony prywatności stosowane przez Administratora. Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jaką zawiera Użytkownik z Usługodawcą poprzez rejestrację w Portalu IUM

DANE OSOBOWE

1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

2. Użytkownik, podając dane osobowe na stronach Portalu, oświadcza, że:

a) są one zgodne z prawdą,

b) wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez właściciela Portalu w celu administracji Kontem, obsługi płatności oraz świadczenia usług w ramach Portalu,
3. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu do swych danych, a także prawo do ich poprawiania i usunięcia. Prawo to powinno być realizowane bezpośrednio przez strony www Portalu lub przez wniosek w formie pisemnej, kierowany na adres ium@medvc.eu.

4. Za wyjątkiem uzasadnionych przypadków dopuszczalnych przez prawo, Regulamin oraz niniejszą Politykę Prywatności, Usługodawca nie udostępnia danych osobowych Użytkownika osobom trzecim.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom. Jednocześnie Usługodawca zapewni, iż dochowa starań, aby bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych było zagwarantowane na najwyższym poziomie, jaki obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej.

6. Usunięcie przez właściciela Portalu, na wniosek Użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż dalsze świadczenie usług w ramach Portalu staje się technicznie niemożliwe i jest równoważne z usunięciem Kont tego Użytkownika.

7. Usługodawca nie odpowiada za działania Użytkownika polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych.

8. Usługodawca nie odpowiada za udostępnienie danych osobowych osobom nieupoważnionym, jeżeli takie udostępnienie nie nastąpiło z winy Usługodawcy lub nastąpiło zgodnie z niniejszym regulaminem albo na podstawie przepisów prawa.

INFORMACJE OSOBISTE

1. Przeglądanie Portalu.

Można oglądać zawartość Portalu bez Konta Użytkownika. Można też skontaktować się z Administratorem bezpośrednio przez wysłanie wiadomości e-mail na adres ium@medvc.eu, nie rejestrując Konta.

2. Konto w Portalu.

Niektóre działania w Portalu, takie jak w szczególności zamieszczanie/dodawanie Plików lub zamieszczanie Komentarzy/Postów, wymagają Rejestracji Konta Użytkownika i są możliwe wyłącznie dla Zalogowanych Użytkowników. Podczas Rejestracji należy wprowadzić pewne informacje osobiste, w tym adres e-mail i hasło. Są one używane w celu ochrony Konta Użytkownika przed Nieautoryzowanym Dostępem.

3. Informacje dotyczące użytkowania.

Podczas korzystania z Portalu, Administrator może rejestrować informacje na taki temat, jak (w szczególności):

a) dane o innych Użytkownikach, z którymi dany Użytkownik się komunikuje

b) dane o oglądanych przez Użytkownika treściach w ramach Portalu

c) dane o elementach „klikanych” przez Użytkownika w Portalu.

4. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi, Administrator może umieszczać tag (określany też jako plik „web beacon”), e-mail działu obsługi klienta w wiadomościach HTML lub innych wysyłanych wiadomościach, aby potwierdzić ich dostarczenie.

5. Zawartość przesłana do Portalu.

Wszelkie Informacje Osobiste oraz Wpisy i Komentarze udostępnione on-line przez Użytkownika, w tym strona zawartość strony danego Konta, mogą być gromadzone i używane przez innych Użytkowników.

SPOSOBY WYKORZYSTANIA DANYCH

1. W przypadku przesłania do Portalu Informacji Osobistych, mogą one zostać użyte do utrzymywania, udostępniania i udoskonalania Portalu oraz przetwarzania wszystkich zamieszczonych w ramach dostępnych Jednostek Treści informacji.

2. Administrator nie używa informacji osobistych Użytkowników do wysyłania wiadomości handlowych czy reklamowych bez ich zgody.

3. Administrator używa plików cookie, web beacon oraz informacji dzienników, aby (w szczególności):

a) zapisywać informacje, dzięki czemu nie trzeba wprowadzać ich ponownie podczas kolejnych odwiedzin Użytkownika w Portalu,

b) dostarczać Użytkownikowi niestandardową i spersonalizowaną treść oraz informacje,

c) monitorować zbiorcze pomiary, np. łączną liczbę odwiedzających i wyświetlonych stron.

INFORMACJE DOSTĘPNE PUBLICZNIE

1. Po utworzeniu Konta Użytkownika w Portalu, niektóre informacje o Użytkowniku oraz o jego aktywności będą udostępniane innym Użytkownikom Portalu. Do informacji tych może należeć między innymi data otwarcia Konta, imię, nazwisko, nick, kraj oraz liczba i rodzaj zamieszczonych w Plików.

2. Podczas różnych działań w Portalu innym Użytkownikom wyświetlana jest nazwa Profilu Użytkownika lub jego imię i nazwisko w zależności od ustawienia Konta Użytkownika. Użytkownicy mogą nawiązać między sobą kontakt, pozostawiając na danym Koncie Post/Komentarz.

3. Wszystkie Materiały, które Użytkownik upublicznił, mogą zostać ponownie rozesłane przez Internet i inne kanały, mogą być oglądane przez innych Użytkowników oraz mogą stać się powszechnie dostępne w sposób wybrany przez Administratora.

WYBÓR UŻYTKOWNIKA CO DO USTAWIEŃ PRYWATNOŚCI

Mając swoje Konto, Zarejestrowany Użytkownik może w dowolnym momencie zaktualizować lub poprawić informacje dotyczące jego osobistego profilu w zakresie, w jakim to umożliwia funkcjonalność Konta.

REKLAMY W PORTALU

1. Jednym z celów biznesowych Administratora Portalu jest udostępnianie trafnych i użytecznych dla Użytkowników reklam. Aby to osiągnąć, stosowane są m. in. pliki cookie oraz systemy reklamowe innych firm. Do wyświetlania odpowiednich reklam mogą być używane różne informacje, w tym pliki cookie, pliki web beacon, adresy IP, statystyki użycia oraz inne nieosobiste informacje dotyczące komputera lub urządzenia (takie jak typ przeglądarki i system operacyjny). W przypadku zalogowania na Koncie Użytkownika można też wyświetlać reklamy na podstawie informacji podanych w ramach tego Konta.

2. Administrator używa w Portalu m. in. plików cookie, aby ułatwić reklamodawcom i wydawcom wyświetlanie reklam w tej i innych witrynach partnerskich oraz zarządzanie nimi. Reklamy mogą być wyświetlane na podstawie zainteresowań powiązanych z informacjami o aktywności online, które nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Do takich informacji należą między innymi dane o wyświetlanych zawartościach. Reklamy mogą też być wyświetlane na podstawie wcześniejszej aktywności w witrynie danego reklamodawcy. Te informacje, na podstawie których nie można zidentyfikować Użytkownika, są przechowywane oddzielnie od danych Konta Użytkownika oraz innych posiadanych przez Administratora informacji, które umożliwiają identyfikację.

3. Inne firmy reklamowe mogą wyświetlać reklamy w Portalu, o ile spełniają wymagania Administratora dotyczące wyświetlania reklam. Administrator nie udostępnia obcym serwerom ani sieciom tych firm żadnych informacji osobistych bez zgody Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk stosowanych przy użyciu obcych serwerów i sieci oraz instrukcji dotyczących wycofania zgody na operowanie przez nie danymi, należy zapoznać się z politykami prywatności stosowanymi przez administratorów tych serwerów. Polityka Prywatności Portalu nie ma w tym przypadku zastosowania. Administrator nie ma możliwości kontrolowania działań innych reklamodawców dokonywanych z użyciem ich witryn. Wszelkie dane uzyskane przez serwery reklamowe innych firm i udostępnione Portalowi są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

WIĘCEJ INFORMACJI

1. Administrator przestrzega polskich zasad bezpiecznego przechowywania danych osobowych.

2. Aby uzyskać więcej informacji na temat procedur ochrony prywatności Portalu IUM, należy napisać na adres mailowy Administratora ium@medvc.eu.