5th European Laryngological Live Surgery Broadcast

  • 0 favorites

Nagranie transmisji operacji na żywo podczas wydarzenia „5th European Laryngological Live Surgery Broadcast”, które odbyło się 27 listopada 2019 roku.

Klinika Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Europejskie Stowarzyszenie Laryngologiczne zorganizowały paneuropejskie wydarzenie pn. „5th European Laryngological Live Surgery Broadcast”. Wydarzenie miało miejsce w dniu 27 listopada 2019 roku w siedzibie PCSS oraz w siedzibach 12 ośrodków medycznych w Europie (Poznań, Essen, Leiden, Marsylia, Luxemburg, Londyn, Giessen, Cagliari, Hamburg, Genoa, Barcelona – 2 ośrodki) i polegało na przeprowadzeniu multisesji wideokonferencyjnej z wszystkimi uczestniczącymi ośrodkami wraz z jednoczesną transmisją do Internetu.

Celem wydarzenia „5th European Laryngological Live Surgery Broadcast”, jest upowszechnianie wiedzy i wymiana doświadczeń, w zakresie operacyjnego leczenia schorzeń otolaryngologicznych. Wydarzenie pozwoliło lekarzom i studentom medycyny z całego świata zapoznać się z nowoczesnymi metodami operacyjnymi wykonywanymi przez czołowych chirurgów laryngologicznych z całej Europy, w tym z Poznania. Dodatkowo, celem było zacieśnienie kontaktu poznańskiej Kliniki z ośrodkami zagranicznymi w celu doskonalenia możliwości rozwoju i współpracy oraz promocji Poznania jako liczącego się ośrodka branży medycznej. Celem przedsięwzięcia było również szerzenie powstałych w Poznaniu najnowszych osiągnięć technologii informatycznych w medycynie, gdyż platforma technologiczna umożliwiająca realizację wydarzenia została stworzona przez Poznańską firmę medVC.eu sp. z o.o. Wydarzenie promuje Miasto Poznań jako miasto wpierające rozwój medycyny, edukację medyczną oraz kluczowy ośrodek rozwoju technologii telemedycznych.

W ramach wydarzenia, medVC.eu sp. z o.o. odpowiedzialna była za obsługę techniczną 12 ośrodków oraz siedziby PCSS, polegającą na przygotowaniu infrastruktury umożliwiającej ośrodkom wzięcie udziału w wydarzeniu.

Dodatkowe informacje o sesji dostępne są na stronie wydarzenia: http://els.livesurgery.net

Więcej multimediów w „Wykład”