Konferencja Nowoczesna Edukacja Medyczna

  • 0 favorites

dr n. med. Wojciech Gawęcki, Katedra i Klinka Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz

Onkologii Laryngologicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

"Operacja otolaryngologiczna LIVE" - operacji transmitowana. Realizacja we współpracy z medVC.

Transmisja podczas konferencji Nowoczesna Edukacja Medyczna w Polsce 2019 - https://medtube.pl/konferencja/