Laryngektomia wg Calearo

  • 0 favorites

Laryngektomia przezgłośniowa rekonstrukcyjna wg Calearo

Więcej multimediów w „Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, UMP”