Usunięcie nowotworu ślinianki przyusznej

  • 0 favorites

Operacja usunięcia nowotworu ślinianki przyusznej

Więcej multimediów w „Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, UMP”